April 24, 2019

 

Sa lahat ng consuminador ng Tupi Water District sa Brgy. Linan narito po ang schedule ng tubig

 

Purok 4 :

 

bubuksan ang tubig mula 4:00 am hanggang 9:00 am

sarado ang tubig mula 10:00 am hanggang 4:00 pm

bubuksan ang tubig mula 4:00 pm hanggang 8:00 pm

 

Purok 3:

 

bubuksan ang tubig mula 4:00 pm hanggang 5:00 pm

sarado ang tubig mula 5:00 pm hanggang 8:00 pm

bubuksan ang tubig mula 8:00 am hanggang 9:00 pm

 

Purok 2 Pag-asa:

 

bubuksan ang tubig mula 5:00 pm hanggang 8:00 pm

sarado ang tubig mula 8:00 am hanggang 5:00 pm

 

 

by Management