April 17, 2019

 

Sa lahat po ng konsumidor ng Tupi Water District sa bahagi ng:

  1. Purok 10 – Candelaria at
  2. Sta. Lucia Station 4 hanggang 27th IB

Kasalukuyan pong mahina ang supply ng tubig dahil sa nasirang makina sa Pump Station No. 5 at nasirang control accesories sa Pump Station No. 2. Patuloy po itong inaayos at ginagawaan ng paraan para maibalik ang normal na serbisyo sa lalong madaling panahon.

Sa mga apektadong konsumidor, pinapayuhan po namin na mag-imbak ng tubig habang hindi pa naibabalik sa normal na supply.

Humihingi rin kami ng paumanhin at pag-unawa sa abalang aming naidudulot.

Maraming Salamat po!

 

From TUPI WATER DISTRICT MANAGEMENT