NOTICE
 
 
Pinapaalam po namin sa inyo na maayos ng naikabit ang ating bagong submersible water pump noong sabado.
Sa mga lugar na mahina ang tubig maaaring ipagbigay-alam ito sa ating opisina upang magawan natin ng solusyon.
 
Maraming salamat po.